Prezentacja Daniel Defense, Kalashnikov oraz XDM 14 maja 2017 – SNAJPER i BUOS – dystrybutor tych marek w Polsce ZAPRASZA!

Nasza pasja do broni palnej ma wyraz w rozpowszechnianiu niemalże każdej formy strzelectwa w Polsce. Współdziałamy ze strzeleckimi klubami sportowymi […]

Full Details